open/close

Προστασία Δεδομένων

Η DSV δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας.

Γενική Πολιτική Απορρήτου της DSV

Η DSV δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είτε αγοράζετε τις υπηρεσίες μεταφοράς ή / και υπηρεσίες logistics της DSV ["υπηρεσίες"], είτε λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία ή απλά περιηγείστε στον ιστότοπο της DSV.

Η Γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της DSV είναι μια εταιρική κατευθυντήρια γραμμή για τα πρότυπα προστασίας δεδομένων που ισχύουν στον Όμιλο DSV και έχει σχεδιαστεί για να πληρεί τις νόμιμες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων. Όλες οι εταιρείες του Ομίλου DSV δεσμεύονται από αυτούς τους κανονισμούς σχετικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε πελάτες, τελικούς καταναλωτές και προμηθευτές.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας της DSV ή την αγορά υπηρεσιών DSV, συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη DSV όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και στην Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας της DSV. Την Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου μπορείτε να βρείτε εδώ:

http://www.gr.dsv.com/About-DSV/legal-notice

Προσωπικά Δεδομένα και Σκοποί Επεξεργασίας Δεδομένων

Η DSV είναι πάροχος υπηρεσιών μεταφοράς και υλικοτεχνικής υποστήριξης (logistics). Ο φορέας DSV με τον οποίο έρχεστε σε επαφή είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν ληφθεί και επεξεργαστεί για εσάς στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών σε εσάς είτε στα πλαίσια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα της DSV.

Η DSV συλλέγει προσωπικά δεδομένα για εσάς ως πελάτη, για παράδειγμα τα στοιχεία της αποστολής σας όπως το όνομα, το επώνυμό σας, την ιδιότητα, την εταιρεία, τον αριθμό τηλεφώνου, την ταχυδρομική διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Η DSV δεν απαιτεί αυτές τις πληροφορίες σαν προϋπόθεση πρόσβασης σε οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπου της που είναι ανοιχτό για το κοινό.

Ανεξαρτήτως του σκοπού σας, σας συνιστούμε να μην κοινοποιείτε σε εμάς ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρησκεία, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, δεδομένα υγείας, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα κλπ.

Η DSV μπορεί να λαμβάνει προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς από άλλους φορείς επεξεργασίας δεδομένων για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών ή παροχής βοήθειας από τη DSV για υπηρεσίες ή αιτήσεις προς ή από εσάς ως τελικός δικαιούχος συγκεκριμένης υπηρεσίας. Κατόπιν αιτήματός σας, η DSV μπορεί ανά πάσα στιγμή να σας δώσει τα στοιχεία αυτών των φορέων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται κατά κύριο λόγο για να εκπληρώσουν τη σύμβαση που έχετε συνάψει με την DSV ή με πελάτη της DSV ή για να ληφθούν μέτρα για την παροχή και τη βοήθεια σχετικά με τα αιτήματά σας (π.χ. κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης μιας φόρμας επικοινωνίας, ως μέρος μιας εγγραφής ή μιας έρευνας).

Κοινοποίηση δεδομένων σε Τρίτα Μέρη

Γενικά, η DSV δε μοιράζεται πληροφορίες με τρίτους εκτός από συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών και τους συμβούλους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ωστόσο να είναι απαραίτητο για τη DSV να μεταφέρει ή να μοιράζεται δεδομένα με συγκεκριμένα τρίτα μέρη. Τέτοιες περιστάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν κοινοποιήσεις που είναι απαραίτητες για την DSV προκειμένου να συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις της, να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλεια της DSV ή άλλων ή σε περίπτωση πώλησης / εκκαθάρισης οποιουδήποτε μέρους των δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων της DSV.

Με αίτησή σας, η DSV μπορεί να σας παράσχει τα στοιχεία αυτών των τρίτων.

Τα δικαιώματά σας ως ιδιώτες

Έχετε το δικαίωμα:

  • Να διορθώσετε ή / και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα αν δεν είναι σωστά.
  • Να ενημερώνεστε για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η DSV για εσάς.
  • Να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Κάθε συγκατάθεση που ενδεχομένως έχετε παράσχει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή: απλώς επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με το Απόρρητο

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ή τα δικαιώματά σας ως μεμονωμένα πρόσωπα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

DSV A/S
Att. Group Compliance
Hovedgaden 630
P.O. Box 210
DK-2640 Hedehusene
Denmark
CVR-no: 58 23 35 28
Telephone number: +45 43 20 30 40
Email address:
privacy@dsv.com

Υποβάλετε Καταγγελία

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαμαρτυρηθείτε ή να καταγγείλετε τη μη συμμορφούμενη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα καταγγέλλοντος μέσω του

DSV Whistleblower Program

Ή μπορείτε περαιτέρω να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική υπηρεσία / αρχή προστασίας δεδομένων. Ο Οργανισμός Προστασίας Δεδομένων της DSV είναι ο: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για στατιστικούς λόγους και για στοχευμένο μάρκετινγκ από εμάς και τους συνεργάτες μας. Εάν επιλέξετε την χρήση αυτού του δικτυακού τόπου συναινείτε στην χρήση των cookies για τους ανωτέρω σκοπούς. Μπορείτε να διαβάσετε Read more in our Cookie Policy Close